TIN HOT

Du học Mỹ: Danh sách học bổng trung học, cao đẳng, đại học Mỹ 2022 từ các tổ chức giáo dục uy tín hàng đầuViet Global tổng hợp danh sách học bổng năm 2022 từ các trường trung học, cao đẳng, đại học thuộc các tổ chức giáo dục uy tín hàng đầu tại Mỹ như Study Group, INTO, ASG, Educatius…

1/ Học bổng các trường Mỹ thuộc American Scholar Group (ASG)

Tên trườngLoại học bổngTên học bổngGiá trịHạn đăng ký

Gannon University

Pennsylvania

Học bổng đại họcHọc bổng độc quyền ASGLên đến 30.000 USD/nămCàng sớm càng tốt

Allegheny College

Pennsylvania

Học bổng đại họcHọc bổng độc quyền ASGLên đến 28.000 USD/năm1/12 (kỳ Spring)

15/2 (kỳ Fall)

La Roche College

Pennsylvania

Học bổng đại họcHọc bổng độc quyền ASGLên đến 14.000 USD/năm15/11 (kỳ Spring)

1/7 (kỳ Fall)

Point Park University

Pennsylvania

Học bổng đại họcHọc bổng độc quyền ASGLên đến 17.000 USD/nămCàng sớm càng tốt

Thiel College

Pennsylvania

Học bổng đại họcHọc bổng độc quyền ASGLên đến 10.000 USD/nămCàng sớm càng tốt

Westminster College

Pennsylvania

Học bổng đại họcHọc bổng độc quyền ASGLên đến 17.500 USD/nămCàng sớm càng tốt

Youngstown University

Pennsylvania

Học bổng đại họcHọc bổng độc quyền ASGLên đến 11.000 USD/nămCàng sớm càng tốt

Elmhurst College

Pennsylvania

Học bổng đại họcHọc bổng độc quyền ASGLên đến 14.000 USD/nămCàng sớm càng tốt

2/ Học bổng của Cambridge Education Group Limited (CEG)

Tên trườngLoại học bổngTên học bổngGiá trịHạn đăng ký

Illinois Institute of
Technology

Illinois

Học bổng đại họcUG / IFY ScholarshipsLên đến 22.000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng sau đại họcGraduate / IGY ScholarshipsLên đến 8000 USDCàng sớm càng tốt
Học bổng nhà ởHousing Scholarship2.250 – 3000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcUG / IFY ScholarshipsLên đến 22.000 USD/nămCàng sớm càng tốt

3/ Học bổng các trường Mỹ đối tác của Educatius

Tên trườngLoại học bổngTên học bổngGiá trịHạn đăng ký

Rancho Solano
Preparatory School

Arizona

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius17.500 USDCàng sớm càng tốt

Archbishop Riordan
High School LakeTahoe

California

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius33.900 USDCàng sớm càng tốt

Preparatory (SquawValleyAcademy)

California

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius13.598 USDCàng sớm càng tốt

Woodstock Academy

Connecticut

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius16.500 USDCàng sớm càng tốt

Florida Preparatory
Academy

Florida

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius5000 USDCàng sớm càng tốt

The King’s Academy

Florida

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius19.000 USDCàng sớm càng tốt

Foxcroft Academy

Maine

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius23.750 USDCàng sớm càng tốt

Fryeburg Academy

Maine

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius25.900 USDCàng sớm càng tốt

Hebron Academy

Maine

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius21.100 USDCàng sớm càng tốt

Maine Central Institute

Maine

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius9.888 USDCàng sớm càng tốt

Thornton Academy

Maine

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius13.000 USDCàng sớm càng tốt

Washington Academy

Maine

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius10.500 USDCàng sớm càng tốt

Winchendon School

Massachusetts

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius25.725 USDCàng sớm càng tốt

Saint Paul Lutheran
High School

Missouri

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius9.500 USDCàng sớm càng tốt

Oakwood Friends
School Mercyhurst

New York

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius32.551 USDCàng sớm càng tốt

Preparatory School (PIA)

Pennsylvania

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius18.000 USDCàng sớm càng tốt

Hilton Head
Preparatory School

South Carolina

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius13.000 USDCàng sớm càng tốt

The Brook Hill School

Texas

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius8.875 USDCàng sớm càng tốt

Lyndon Institute

Vermont

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius19.000 USDCàng sớm càng tốt

Vermont Academy

Vermont

Học bổng trung họcHọc bổng độc quyền Educatius24.200 USDCàng sớm càng tốt
Học bổng Mỹ
Các tổ chức giáo dục tại Mỹ công bố danh sách học bổng các trường thành viên năm 2022

4/ Học bổng Mỹ từ ELS

Tên trườngLoại học bổngTên học bổngGiá trịHạn đăng ký

ELS

All centres

Học bổng tiếng AnhDiscount25%30/6/2021

5/ Học bổng các trường Mỹ trong hệ thống INTO

Tên trườngLoại học bổngTên học bổngGiá trịHạn đăng ký

Oregon State
University

Oregon

Học bổng đại họcProvost Scholarship for Excellence6000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcRegional ScholarshipĐa dạngCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcHonorary Scholarship for Leadership2000 USDCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcContinued Success Scholarship3000 – 5000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng sau đại họcRegional ScholarshipĐa dạngCàng sớm càng tốt
Học bổng sau đại họcContinued Success Scholarship3000 – 5000 USD/nămCàng sớm càng tốt

University of South
Florida

Florida

Học bổng đại họcUSF Green & Gold Presidential AwardLên đến 12.000 USD/năm7/1/2021
Học bổng đại họcUSF Green & Gold Directors AwardLên đến 9000 USD/năm7/1/2021
Học bổng đại họcUSF Green & Gold Scholars AwardLên đến 6000 USD/năm7/1/2021
Học bổng đại họcUSF International Student ScholarshipLên đến 1000 USD/năm7/1/2021
Học bổng đại họcUSF International Transfer Student
Scholarship
Lên đến 500 USD/học kỳ7/1/2021
Học bổng đại họcFrank H. Spain and Betty E. Gillies
Community
Lên đến 1.250 USD/học kỳ7/1/2021

The University of
Arizona

Arizona

Học bổng đại họcUA Global Undergraduate
Scholarships
Lên đến 9000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng sau đại họcUA Global Graduate ScholarshipsLên đến 6000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcTucson Undergraduate Freshman
Scholarships
(Wildcat Award)
1000  – 10.000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcTucson Undergraduate Transfer
Scholarships
(Wildcat Award)
5000 – 10.000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcTucson Graduate ScholarshipsTùy theo khoaCàng sớm càng tốt

Fisher College

Massachusetts

Học bổng đại họcInternational Student Scholarship1.500 – 10.500 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcBeacon Hill Scholarship7.500 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcInternational Northend Scholarship3000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng sau đại họcGraduate School Student Scholarship3000 USDCàng sớm càng tốt

Hofstra University

New York

Học bổng đại họcHofstra University Trustee Scholars
Program
8000 USD trở lên/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng sau đại họcGraduate Direct ScholarshipTùy vào chương trình họcCàng sớm càng tốt

Colorado State
University

Colorado

Học bổng đại họcGPA Only Scholarship2000 – 10.000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcRam Transfer Scholarship5000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcHonors Scholarship1000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcHonors Transfer Scholarship1000 USD/năm06/01/2021

Drew University

New Jersey

Học bổng đại họcDrew Action Scholars2.500 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcDrew Scholarship for the Arts1000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcDrew Merit-Based Scholarship10.000 – 25.000 USD/nămCàng sớm càng tốt

Saint Louis University

Missouri

Học bổng đại họcSLU Merit-Based Scholarship10.000 – 25.000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcSLU Jesuit High School Scholarship5000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcSLU Catholic High School Scholarship4000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcTransfer: Merit-Based Scholarship10.000 – 18.000 USD/nămCàng sớm càng tốt

Suffolk University

Massachusetts

Học bổng đại họcSuffolk Undergraduate Scholarship4.000 – 18.500 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng sau đại họcSuffolk Graduate Scholarship3000 – 23.000 USD/nămCàng sớm càng tốt

Illinois State
University

Illinois

Học bổng đại họcInternational Admission Scholarship1000 – 2000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng sau đại họcInternational Admission Scholarship2000 USD/nămCàng sớm càng tốt

Glasgow Caledonian
New York College

New York

Học bổng đại họcCommon Good ScholarshipLên đến 10.000 USDCàng sớm càng tốt

Thomas Jefferson University

Pennsylvania

Học bổng đại họcUndergraduate Merit Scholarship8000 – 10.000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng sau đại họcCollege of Architecture and the Build
Environment Dean’s Scholarship-
Graduate
3.600 – 30.000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng sau đại họcCollege of Architecture and the Build
Environment Partnership Scholarship-
Graduate
5000 USDCàng sớm càng tốt

Long Island University
(Brooklyn)

New York

Học bổng đại họcInternational Freshman Merit
Scholarship
Lên đến 27.982 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcInternational Freshman Merit
Scholarship
Lên đến 27.982 USD/nămCàng sớm càng tốt

Marshall University

Virginia

Học bổng đại họcJohn Marshall14.000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcJohn Laidley12.000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcBoard of Governors10.500 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcPresidential8000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcA. Michael Perry6000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcOpportunity Grant5000 USD/nămCàng sớm càng tốt

New England College

New Hampshire

Học bổng đại họcGuaranteed Undergraduate
Scholarship for INTO
US Affiliates Applicants
23.000 USD (75% học phí + 25% nhà ở)Càng sớm càng tốt
Học bổng đại họcUndergraduate Scholarships23/000 – 32/000 USD/nămCàng sớm càng tốt

Quinnipiac University

Connecticut

Học bổng đại họcUS Affiliates
applicants
15/000 USD/nămCàng sớm càng tốt

6/ Học bổng các trường Mỹ liên kết với Kaplan International Colleges

Tên trườngLoại học bổngTên học bổngGiá trịHạn đăng ký

Simmons University

Boston

Học bổng đại họcThe Simmons Kaplan Women’s Leadership Scholarship50% học phí/năm7/7/2021

Arizona State
University

Arizona

Học bổng đại họcNew American University Scholarship –
– International
5000 – 15.000 USD/năm (Downtown Phoenix,
Polytechnic, Temple or West
Campus)1.600 – 5.100 USD/năm
(ASU@Lake Havasu)
7/5/2021
Học bổng đại họcNew American University Scholarship –
– International
4000 – 10.000 USD/năm (Downtown Phoenix,
Polytechnic, Temple or West
Campus)
07/05/2021
Học bổng đại họcGraduate merit – based Scholarships1.300 – 3.300 USD/năm (ASU@Lake Havasu)

2.500 – 30.000 USD/khóa học

7/5/2021
Học bổng tiếng Anh / dự bị đại họcGlobal Launch Admission and
Progression scholarships
8.500 USD/khóa học 3 kỳ

3.600 USD/khóa học 1 kỳ

7/5/2021

Pace University

New York

Học bổng đại học / sau đại họcDirect admission merit scholarships11.000 – 25.000 USD/năm (đại học)

1.500 – 6000 USD/năm (sau đại học)

15/7/2021
Học bổng Mỹ
Nhanh tay “săn” ngay học bổng du học Mỹ năm 2022!

7/ Học bổng các trường Mỹ trực thuộc Wellspring International Education

Tên trườngLoại học bổngTên học bổngGiá trịHạn đăng ký

University of Arizona

Arizona

Học bổng đại họcMerit Scholarship1000 – 10.000 USD/nămCàng sớm càng tốt

McKendree
University

Illinois

Học bổng đại họcMerit Scholarship13.645 USD/nămCàng sớm càng tốt

Mercyhurst University

Pennsylvania

Học bổng đại họcMerit Scholarship9.375 USD/nămCàng sớm càng tốt

Seton Hill University

Pennsylvania

Học bổng đại họcMerit Scholarship12.500 USD/nămCàng sớm càng tốt

Texas Wesleyan
University

Texas

Học bổng đại họcMerit Scholarship16.000 USD/nămCàng sớm càng tốt

University of the
Potomac

Washington DC

Học bổng đại họcMerit Scholarship7.425 USD/nămCàng sớm càng tốt

Vermont Technical
College

Vermont

Học bổng đại họcMerit Scholarship3.700 USD/nămCàng sớm càng tốt

Loyola University New

Louisiana

Học bổng đại họcMerit Scholarship10.148 USD/nămCàng sớm càng tốt

Manhattan College

New York

Học bổng đại họcMerit Scholarship10.000 – 32.000 USD/nămCàng sớm càng tốt

8/ Học bổng các trường Mỹ thành viên của Study Group

Tên trườngLoại học bổngTên học bổngGiá trịHạn đăng ký

Baylor University
Texas

Texas

Học bổng đại họcUndergraduate Direct Admission10.000 – 21.000 USDFor Fall 2021

Depaul University

Illinois

Học bổng đại họcGlobal Gateway Program –
International Year (3 quarters)
5000 – 15.000 USDFor Fall 2021
Học bổng đại họcMaster’s International Year (2
quarters)
4000 USDFor Fall 2021
Học bổng đại họcUndergraduate Direct Admission14.000 – 23.000 USDFor Fall 2021
Học bổng đại họcGraduate Direct Admission1000 – 5000 USDFor Fall 2021

James Madison
University

Virginia

Học bổng đại họcInternational Year (2 semesters)3000 – 8000 USDFor Fall 2021
Học bổng đại họcUndergraduate Direct Admission4.500 – 6000 USDFor Fall 2021

Lipscomb University

Tennessee

Học bổng đại họcUndergraduate Direct Admission10.000 USDFor Fall 2021

Long Island University

New York

Học bổng đại họcUndergraduate Direct AdmissionLên đến 6000 USDFor Fall 2021
Học bổng đại họcUndergraduate Direct AdmissionLên đến toàn phần học phíFor Fall 2021
Học bổng đại họcGraduate Direct AdmissionLên đến 6000 USDFor Fall 2021

Texas A&M University
– Corpus Christi

Texas

Học bổng đại họcUndergraduate Direct Admission1000 – 4000 USDFor Fall 2021

University of Hartford

Connecticut

Học bổng đại họcInternational Pathway Program –
International Year (2 semesters)
4000 – 8000 USDFor Fall 2021
Học bổng đại họcMaster’s International Year (2
semesters)
2000 – 4000 USDFor Fall 2021
Học bổng đại họcUndergraduate Direct Admission13.000 – 23.000 USDFor Fall 2021

Western Washington
University

Washington

Học bổng đại họcInternational Year Pathway (1-3
quarters)
2.630 – 7.890 USDFor Fall 2021
Học bổng đại họcUndergraduate Direct Admission2000 – 6000 USDFor Fall 2021

9/ Học bổng các trường Mỹ hợp tác với Navitas

Tên trườngLoại học bổngTên học bổngGiá trịHạn đăng ký

Umas Boston

Massachusetts

Học bổng đại họcGlobal Student Success Program2000 USDFor Fall 2021

Queens College

New York

Học bổng đại họcGlobal Student Success Program2000 USDFor Fall 2021

Richard Bland College
of William & Mary

Virginia

Học bổng cao đẳngGlobal Student Success Program2000 USDFor Fall 2021

10/ Học bổng Mỹ từ tổ chức Amerigo

Tên trườngLoại học bổngTên học bổngGiá trịHạn đăng ký

California Campuses (Napa Valley, SanFrancisco, LosAngeles, San Diego)

California

Học bổng trung họcLên đến 15.000 USD/nămFor Fall 2021

11/ Học bổng các trường Mỹ thuộc Golden Education

Tên trườngLoại học bổngTên học bổngGiá trịHạn đăng ký

The Woodstock
Academ

Connecticut

Học bổng trung học27.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Foxcroft Academy

Maine

Học bổng trung học28.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Fryeburg Academy

Maine

Học bổng trung học25.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

John Bapst Memorial
High School

Maine

Học bổng trung học28.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Lincoln Academy

Maine

Học bổng trung học26.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Maine Central Institute

Maine

Học bổng trung học21.350 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Washington Academy

Maine

Học bổng trung học20.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Cotter Schools

Minnesota

Học bổng trung học29.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Pioneer Academy

New Jersey

Học bổng trung học30.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Canyonville Academy

Oregon

Học bổng trung học28.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Grier School

Pennsylvania

Học bổng trung học30.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Ben Lippen School

South California

Học bổng trung học25.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Burr and Burton
Academy

Vermont

Học bổng trung học26.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Wisconsin Lutheran
High School

Wisconsin

Học bổng Trung học27.500 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Bellevue College

Washington

Học bổng trung họcBC Scholarship1000 – 3000 USDCuối tháng 3 hàng năm

Grand Valley State
University

California

Học bổng đại họcInternational Merit Scholarship5000 USD/năm

American National University

Virginia

Học bổng đại học / sau đại họcUniversity Transfer Scholarship1000 USDTrước 27/10/2021

California Lutheran
University

California

Học bổng đại họcGlobal Scholars Program25.000 – 30.000 USD15/3
Học bổng đại học / sau đại họcStudy Abroad Student Scholarship500 USD1/11

Edmonds Community
College

Washington

Học bổng đại họcNew Student College or High School1000 USDTrước 28/9 (kỳ Winter)

Trước 28/12 (kỳ Spring)

Green River
Community College

Washington

Học bổng cao đẳngAchievement, Merit & Leadership
Scholarships
200 – 500 USD15/8 (kỳ Fall)

15/11 (kỳ
Winter)

15/2 (kỳ Spring)

15/5 (kỳ Summer)

Học bổng cao đẳngLeadership Work Grant: International
Student Ambassador (ISA) Apprentice
Lên đến 1000 USD10/7 (kỳ Fall)

4/12 (kỳ Winter)

26/2 (kỳ Spring)

Lane Community
College

Oregon

Học bổng đại họcNew International Student Scholarship500 – 3.500 USDTrước 30/10 (kỳ Winter)

Trước 15/1 (kỳ Spring)

Maine Central Institute

Maine

Học bổng trung họcHọc bổng đầu vàolên tới 50% học phí và ăn ởCàng sớm càng tốt

Middle Tennessee
State University

Tennessee

Học bổng đại họcInternational Merit Scholarship4000 – 16.000 USDTrước 1/11 (kỳ Spring)

Northern Arizona
University

Arizona

Học bổng đại học / sau đại họcInternational Excellence Award10.000 USD (5000 USD cho mỗi học kỳ Fall / Spring)Trước 1/3 (kỳ Fall)

Trước 1/10 (kỳ Spring)

Northern Arizona
University

Học bổng đại họcInternational Baccalaureate
Scholarship
5,000 USDcàng sớm càng tốt

Northwood University

Michigan

Học bổng đại họcAthletic ScholarshipsChưa có thông tin cụ thểCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcEsport Scholarships3000 – 5000 USDCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcInternational Transfer ScholarshipsLên đến 3000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcInternational Freshman Merit
Scholarships
2.500 – 11.500
USD/năm
Càng sớm càng tốt

Purdue University Fort
Wayne

Indiana

Học bổng đại họcHọc bổng đầu vào cho Học sinh Quốc
tế
Lên tới 100% học phíTrước 1/5 (kỳ Fall)

Trước 1/12 (kỳ Spring)

San Mateo County
Community College
District

California

Học bổng đại họcGlobal Beca International Student
Scholarship
250 – 3000 USDTrước 15/11 (kỳ Spring)

Seattle Pacific
University

Washington

Học bổng đại họcTrustees Scholar Award26.000 USDCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcPresident’s Scholar Award24.000 USDCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcDean’s Scholar Award22.000 USDCàng sớm càng tốt

South Dakota State
University

South Dakota

Học bổng đại họcJackrabbit Guarantee Scholarship1000 – 4000 USDTrước 1/12 (kỳ Spring)
Học bổng đại họcSDSU Foundation ScholarshipsKhác nhau cho mỗi học sinhCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcStephen F. Briggs Scholarship6.500 USD/nămCàng sớm càng tốt

Texas Wesleyan
University
Texas

Học bổng đại họcFreshman Scholarship14.000 – 21.000 USD/nămCàng sớm càng tốt
Học bổng đại họcTransfer Scholarship12,.000 – 17.000 USD/nămCàng sớm càng tốt

University of La Verne

California

Học bổng đại họcFreshman Scholarship10.000 – 30.000 USD/năm
Học bổng đại họcELS Scholarship5000 USD/nămTrước 1/12 (kỳ Spring)

University of North
Texas

Texas

Học bổng đại họcScrappy Scholarship1000 USD/nămTrước 1/3
Học bổng đại họcEagle Scholarship4000 USD/nămTrước 1/3
Học bổng đại họcNorth Texas Scholarship6000 USD nămTrước 1/3
Học bổng đại họcDean’s Scholarship8000 USD/nămTrước 1/3
Học bổng đại họcPresident’s Scholarship10.000 USD/nămTrước 1/3
Học bổng đại họcUNT Transfer Scholarships1.000 – 3000 USDCàng sớm càng tốt

University of
Wisconsin – La Crosse

Wisconsin

Học bổng đại họcFoundation ScholarshipsĐa dạng1/10-1/2
Học bổng đại họcInternational Engagement
Scholarship I-Engage
Đa dạng1/12 (kỳ Fall)

1/5 (kỳ Spring)

Vui lòng liên hệ với Viet Global để được tư vấn và hướng dẫn xin học bổng du học Mỹ 2022.

Không có nhận xét nào